Yhdistys

SÄKPYn jäsenistö koostuu teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista.

Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja ammatillisissa, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Yhdistyy osallistuu alan säännösten ja määräysten kehittämiseen esimerkiksi lausuntoja antamalla.

Yhdistys edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleenkehittämistä sekä verkostoitumista esimerkiksi järjestämällä jäsentapaamisia ja matkoja ammatillisesti kiinnostaviin kohteisiin.

 

SÄKPY on yksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n 14 jäsenjärjestöstä. SÄKPYn jäsenet saavat monia STULin jäsenetuja:

  • STULin koko organisaation puhelinneuvonta sähköturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuusasioissa sekä sopimusjuridiikassa.
  • Sähköinfo Oy:n ja yhdistyksen järjestämät koulutuspalvelut jäsenhintaan.
  • Sähköinfo Oy:n julkaisut ja verkkotuotepaketit jäsenhintaan.
  • Sähkömaailma-lehti yhteyshenkilöille.
  • Sähköinsinöörit SIL ry:n henkilöjäsenyys.

Jäsenedut koskevat päätoimipaikan ja sivutoimipaikan henkilöstöä sekä kannattavia jäseniä (käytönjohtajia).

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä liiton asiamies Toivo Lötjöseen; toivo.lotjonen@stul.fi, 09 5476 1415.