Yhdistyksen toiminta ja toiminnan tarkoitus

Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry valvoo jäsenistönsä sähkönkäyttöön liittyviä etuja ammatillisissa, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä.

Yhdistys edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä. Yhdistys on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestö. Edunvalvonnassa SÄKPY toimii yhteistyössä sekä STULin että liiton muiden jäsenjärjestöjen kanssa ja edistää jäsenten välistä verkostoitumista.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Valvoo jäsenistön etuja alaa koskevien asioiden käsittelyssä;

2. Edistää ja kehittää alaa tutkimuksin ja muilla keinoin ja pyrkii aikaansaamaan yhteisesti hyväksytyt mallit alan kaupallisille ja teknisille sopimuksille;

3. Harjoittaa koulutus- ja neuvontatoimintaa alan ja erityisesti jäsentensä ja niiden toimihenkilöiden kaupallisen, teknisen ja liikkeenhoidollisen tason kohottamiseksi;

4. Kehittää erityyppisten kiinteistöjen hoito- ja kunnossapito-ohjelmia;

5. Kehittää kiinteistöjen sähköteknistä dokumentointia;

6. Edistää sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta jäsenistön toiminta-alueella;

7. Vaikuttaa sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia koskeviin määräyksiin ja tarkastusten käytännön toteutukseen;

8. Kehittää sähkölaitteistojen käytönjohtajuuteen liittyviä teknisiä valmiuksia;

9. Hankkii jäsenistölle etuja kollektiivisopimuksin;

10. Pyrkii toiminnallaan tukemaan alaa ja sen kehitystä sekä aikaansaamaan hyvät ja luottamukselliset suhteet sekä jäsenten että muiden sähköalalla toimivien kanssa;

11. Kehittää verkostoitumista sähköalan muiden yritysten kanssa.